Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, na které již momentálně nepřijímáme. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již brzy zveřejníme. Další informace o studiu najdete zde.
Aktuality ohledně přijímacích zkoušek v souvislosti s koronavirem zveřejňujeme na speciální stránce.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
1 stud. program 3
Algebra a geometrie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 2
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
(počet uchazečů 2019/2020: 23)
Anatomie, histologie a embryologie
LF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 1
Andragogika
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Andragogika
FF 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 40
Andragogika - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Andragogika - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok