Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého otevírané v akademickém roce 2020/2021. Na některé z nich šlo podat přihlášku do 15. 3. či 30. 4. 2020, seznam programů, na které se lze stále přihlásit naleznete v katalogu otevreneprogramy.upol.cz. Další informace o studiu najdete zde. Aktuality ohledně přijímacích zkoušek v souvislosti s koronavirem zveřejňujeme na speciální stránce.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Algebra a geometrie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 2
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (Dle počtu vyhlášených disertačních témat na aktuální akademický rok.)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
(počet uchazečů 2019/2020: 23)
Anatomie, histologie a embryologie
LF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 1
Andragogika
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Andragogika
FF 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 40
Andragogika - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D.
Andragogika - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D.
Andragogika maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 30

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok