Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Zubní lékařství

Fakulta Lékařská fakulta
Forma, typ studia prezenční, magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 5
Akademický titul MDDr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 100
Studium garantuje Špidlen Miloš, doc. MUDr. Ph.D.

Anotace

Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc), předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, konzervační zubní lékařství, protetika, protetická technologie, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, preklinické zubní lékařství, dětské zubní lékařství, endodoncie, ortodoncie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnatologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství). Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře. Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Kvalifikační požadavky

Získání 300 ECTS kreditů a složení státních rigorózních zkoušek.

Požadavky na přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a vykonání přijímacích zkoušek.

http://www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/#c5569

Požadovaná zdravotní způsobilost

není požadována

Vzdělávací cíle programu

Magisterský studijní program Zubní lékařství připravuje studenty na budoucí povolání zubního lékaře. Je realizován v rámci kreditového systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách.

Profil absolventa

Po absolvování magisterského studijního programu Zubní lékařství je absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení specializační přípravy pro obor ortodoncie a obor klinická stomatologie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi budou připraveni na výkon povolání zubního lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, ve specializovaných laboratořích, v teoretických lékařských oborech, v aplikační sféře, ve farmaceutickém průmyslu apod. Jako specialista v oblasti ortodoncie, orální a maxilofaciální chirurgie a klinické stomatologie, a to po absolvování příslušného specializačního vzdělávání. Absolventi mají možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Regulované povolání

Absolvent splní požadavky pro regulované povolání zubního lékaře.

Možné pracovní pozice

Zubní lékař, odborný pracovník ve vědě a výzkumu, odborný asistent na vysokých školách lékařského i přírodovědného zaměření.

Zpět