Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná informatika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 35
Studium garantuje Krupka Michal, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Program je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na magisterském stupni. Studium je zaměřeno na získání praktických znalostí informatiky. Absolventi získají podrobné znalosti principů informatiky, široký přehled o moderních technologiích a softwarových nástrojích, analytické schopnosti a praktické dovednosti. Absolventi programu mohou nastoupit do praxe a zastávat tam odborně náročné funkce. Mohou také pokračovat v doktorském studiu.

Požadavky na přijetí

Absolventi bakalářských studijních oborů Informatika a Aplikovaná informatika budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní zájemci budou pozváni k ústní přijímací zkoušce z informatiky. Otázky vycházejí z okruhů pro ústní část zkoušky bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika.

http://www.inf.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Studium připravuje vysoce kvalifikované odborníky v oblasti informatiky, důraz je kladen na získání praktických znalostí a dovedností. Absolvent magisterského programu získá absolvováním povinných předmětů hlubší znalosti algoritmů, programování, databázových a informačních systémů, počítačových sítí, moderních webových technologií, multimediálních systémů, vývoje softwarových systémů. Absolvováním povinně volitelných předmětů student určuje své odborné zaměření.

Profil absolventa

Absolventi mohou pracovat jako vysoce kvalifikovaní programátoři, analytici a vývojáři, konzultanti, návrháři metod zpracování dat a informačních systémů, odborníci na bezpečnost počítačových sítí nebo odborní správci informačních systémů a počítačových sítí. Mohou také pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se může uplatnit v soukromých firmách nebo ve státní správě.

Možné pracovní pozice

analytik, programátor, návrhář a správce databázových a informačních systémů, odborník na počítačové sítě nebo IT manažer a konzultant

Zpět