Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná informatika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia kombinované, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 100
Studium garantuje Krupka Michal, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Program je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Studium je zaměřeno na získání praktických znalostí informatiky. Obsahuje předměty aplikačního charakteru i základní teoretické předměty. Absolventi programu mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Požadavky na přijetí

V roce 2019 se nebude konat přijímací zkouška za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. Zájemci o studium budou přijati na základě správně podané elektronické přihlášky (stačí zkrácená verze) a zaplaceného administrativního poplatku.

http://www.inf.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Studijní program připravuje odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá znalosti programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), algoritmů a datových struktur, struktur počítačů, počítačových sítí, operačních systémů, databázových a informačních systémů, softwarového inženýrství, základů matematických disciplín a teoretických základů informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost). Kromě toho získá absolvent zkušenosti s realizací softwarových projektů.

Profil absolventa

Absolvent se může uplatnit jako programátor, správce databázových a informačních systémů, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek v soukromých firmách nebo ve státní správě. Absolvent také může pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se může uplatnit v soukromých firmách nebo ve státní správě.

Možné pracovní pozice

programátor, správce databázových a informačních systémů, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek

Zpět