Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Aplikovaná informatika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, bakalářské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 100
Studium garantuje Krupka Michal, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Program je určen zájemcům o vysokoškolské studium informatiky na bakalářském stupni. Studium je zaměřeno na získání praktických znalostí informatiky. Obsahuje předměty aplikačního charakteru i základní teoretické předměty. Absolventi programu mohou nastoupit do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Požadavky na přijetí

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- průměr z matematiky je menší nebo roven 2,00

- národní srovnávací zkouška (test OSP nebo M; aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky (např. Matematika+)

- úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky

- úspěšný řešitel krajského kola olympiády M (včetně kat. P) nebo F

http://www.inf.upol.cz/

Vzdělávací cíle programu

Studijní program připravuje odborníky v oblasti informatiky. Absolvent získá znalosti programování a programovacích paradigmat (procedurální, funkcionální, objektové), algoritmů a datových struktur, struktur počítačů, počítačových sítí, operačních systémů, databázových a informačních systémů, softwarového inženýrství, základů matematických disciplín a teoretických základů informatiky (formální jazyky, automaty a gramatiky, vyčíslitelnost a složitost). Kromě toho získá absolvent zkušenosti s realizací softwarových projektů.

Profil absolventa

Absolvent se může uplatnit jako programátor, správce databázových a informačních systémů, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek v soukromých firmách nebo ve státní správě. Absolvent také může pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi mohou nastoupit do praxe v soukromém nebo státním sektoru.

Možné pracovní pozice

programátor, správce databázových a informačních systémů, správce počítačových sítí, návrhář a správce webových stránek

Zpět