Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Sociologie

Fakulta Filozofická fakulta
Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 30
Studium garantuje Ryšavý Dan, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Samostatný program navazujícího magisterského studia sociologie rozvíjí odborné znalosti a dovednosti v oblasti sociologické teorie, metodologie a sociálního výzkumu. Umožňuje odbornou profilaci absolventů, které vybavuje základy samostatné odborné práce.

 

Cílem studijního programu je příprava kvalifikovaných odborníků, kteří se mohou uplatnit jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu nebo při odborné práci v různých typech společenských institucí a organizací. Pro naplnění tohoto cíle jsou studenti vybaveni znalostmi soudobého sociologického diskursu, metodologických přístupů a různých výzkumných strategií. Jsou schopni navrhnout a realizovat sociální výzkum, získávat a analyzovat empirická data při současném zohlednění praktických a etických otázek souvisejících s výzkumem.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor - otázky z oboru sociologie a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí po absolvování jiného obor v rámci bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia).

http://www.ksoc.upol.cz/

Profil absolventa

Absolventi navazujícího magisterského programu sociologie jsou schopni popsat a interpretovat důležité otázky současného sociologického diskursu. Mají přehled o metodologii oboru a jso