Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Anatomie, histologie a embryologie

Fakulta Lékařská fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 1
Studium garantuje Ehrmann Jiří, prof. MUDr. Ph.D.

Anotace

Prohlubuje pregraduální studium v oboru normální anatomie, histologie a embryologie, rozšiřuje je o vybraná témata v oblasti funkční a aplikované anatomie, histochemie, kvantitativní morfometrie a elektronové mikroskopie. Zahrnuje znalosti o stavbě lidského organismu na úrovni makroskopické, mikroskopické, ultrastrukturální a ontogenetické.

Profil absolventa

Absolvent musí prokázat dostačující znalosti oboru normální anatomie, histologie a embryologie a schopnost propojit je s přírodovědnými obory, musí prokázat zájem a schopnost pro samostatnou vědeckovýzkumnou práci včetně mezinárodní spolupráce a dostatečnou aktivní znalost anglického jazyka jako předpoklad pro orientaci v odborné literatuře.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi budou připraveni na výkon povolání v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, ve zdravotnických zařízeních všech typů, ve specializovaných laboratořích, v teoretických lékařských oborech, v aplikační sféře, ve farmaceutickém průmyslu apod.

Možné pracovní pozice

Odborný pracovník ve vědě a výzkumu, odborný asistent na vysokých školách lékařského, přírodovědného i technického zaměření.

Zpět