Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Algebra a geometrie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Studium garantuje Kühr Jan, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

Algebra a geometrie je výzkumně zaměřený studijní program, který nabízí specializaci v oblasti uspořádaných algebraických struktur nebo v diferenciální geometrii.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium. Přijímací pohovor.

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1625

Vzdělávací cíle programu

Cílem doktorského studia je vychovat odborníky, kteří ovládají metody vědecké práce v matematice, mají hluboké znalosti ve vybraných matematických disciplínách (podle specializace v algebře nebo geometrii) a jsou připraveni pro samostatný výzkum v matematice.

Profil absolventa

Absolventi jsou vysoce kvalifikovaní odborníci připravení pro vědeckou práci v algebře nebo geometrii; uplatnění najdou zejména ve výzkumu a ve vysokém školství.

Předpoklad uplatnitelnosti

V akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou a výzkumem.

Možné pracovní pozice

vědecko-výzkumný pracovník, vysokoškolský učitel

Zpět