Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Algebra a geometrie

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Forma, typ studia prezenční, doktorské
Studium samostatný studijní program
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Kühr Jan, doc. RNDr. Ph.D.

Anotace

V závislosti na specializaci na algebru nebo geometrii studium zahrnuje matematické disciplíny jako univerzální algebra, teorie svazů, uspořádané grupy, matematická logika, topologie, algebraická geometrie, projektivní geometrie, klasická diferenciální geometrie, diferencovatelné variety.

Profesní profily absolventů

Absolvent má hluboké znalosti v oblasti své specializace, je připraven pro uplatnění, ve výzkumu i v doktorském studiu.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium matematiky. Přijímací pohovor.

https://kag.upol.cz/zajemcum-o-studium/

Vzdělávací cíle programu

Absolvent získá hluboké znalosti ve vybraných oblastech algebry a/nebo geometrie a je připraven na samostatnou vědeckou práci.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké znalosti v oblasti své specializace, je připraven pro uplatnění ve výzkumu.

Předpoklad uplatnitelnosti

V akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Možné pracovní pozice

V akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Zpět