Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Studijní programy, na které lze stále podat přihlášku, naleznete v katalogu ZDE. V katalogu níže se zobrazují všechny studijní programy, tedy i ty, na které byl termín pro přihlášení do 28. 2. 2019.

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací o možnostech studia zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikované pohybové aktivity
FTK 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Archeologie
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archeologie
FF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Archeologie
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Archeologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archeologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 5
Archivnictví
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archivnictví maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 25
Asijská studia
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Asijská studia maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok