Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka studijních programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu listopadu a prosince budou přibývat další moderně koncipované programy.

Pokud chcete studovat jedno studijní zaměření*, vybírat můžete z jednooborových studií* nebo z nových samostatných studijních programů (completus)* či z programů se specializací*. Pokud chcete studovat zároveň dvě studijní zaměření*, kombinujete dva studijní programy. To znamená, že volíte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejší program). Dejte ale při výběru a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Praktická teologie
CMTF jedno st. zaměření prezenční doktorský Ph.D. 4 3
Sociální a spirituální determinanty zdraví
CMTF jednooborové prezenční doktorský Ph.D. 4 4
Sociální a spirituální determinanty zdraví
CMTF jednooborové kombinovaná doktorský Ph.D. 4 4
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové prezenční bakalářský Bc. 3 50
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové kombinovaná bakalářský Bc. 3 50
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Sociální pedagogika
CMTF jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 30
Systematická teologie a křesťanská filozofie
CMTF jedno st. zaměření kombinovaná doktorský Ph.D. 4 3
Systematická teologie a křesťanská filozofie
CMTF jedno st. zaměření prezenční doktorský Ph.D. 4 3
Teologická studia maior
CMTF dvě st. zaměření prezenční bakalářský Bc. 3 30

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok