Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
CMTF 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 3 25
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
CMTF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 3 25
Etika a kultura v mediální komunikaci
CMTF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Etika a kultura v mediální komunikaci
CMTF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 25
Katolická teologie
CMTF 1 stud. program prezenční magisterský Mgr. 5 40
Katolická teologie - specializace Biblická teologie
CMTF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 4
Katolická teologie - specializace Biblická teologie
CMTF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 4
Katolická teologie - specializace Praktická teologie
CMTF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 4
Katolická teologie - specializace Praktická teologie
CMTF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 4
Katolická teologie - specializace Systematická teologie a křesťanská filozofie
CMTF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 4

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok