Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu prosince a ledna budou přibývat další moderně koncipované programy.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací o možnostech studia zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
PdF 1 stud. program kombinovaná magisterský Mgr. 5 45
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
PdF 1 stud. program prezenční magisterský Mgr. 5 60
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika
PdF 1 stud. program prezenční magisterský Mgr. 5 30
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika
PdF 1 stud. program kombinovaná magisterský Mgr. 5 30
Učitelství pro mateřské školy
PdF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 20
Učitelství pro mateřské školy
PdF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
PdF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 15
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika
PdF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 15
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok