Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka studijních programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu listopadu a prosince budou přibývat další moderně koncipované programy.

Pokud chcete studovat jedno studijní zaměření*, vybírat můžete z jednooborových studií* nebo z nových samostatných studijních programů (completus)* či z programů se specializací*. Pokud chcete studovat zároveň dvě studijní zaměření*, kombinujete dva studijní programy. To znamená, že volíte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejší program). Dejte ale při výběru a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikované pohybové aktivity
FTK jednooborové kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 15
Archeologie
FF jedno st. zaměření prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archeologie
FF jedno st. zaměření kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Archeologie
FF jedno st. zaměření prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Archeologie maior
FF dvě st. zaměření prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archeologie maior
FF dvě st. zaměření prezenční navazující magisterský Mgr. 2 5
Archivnictví
FF jedno st. zaměření prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archivnictví maior
FF dvě st. zaměření prezenční bakalářský Bc. 3 25
Asijská studia
FF jedno st. zaměření prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Asijská studia maior
FF dvě st. zaměření prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok