Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Aplikovaná matematika - specializace Data Science
PřF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 120
(jedná se o celkový počet přijímaných do všech specializací)
Aplikovaná matematika - specializace Průmyslová matematika
PřF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 120
(jedná se o celkový počet přijímaných do všech specializací)
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
CMTF 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 3 25
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
CMTF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 3 25
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice
FTK 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 15
(Nejvyšší počet přijatých uchazečů)
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice
FTK 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 20
(Nejvyšší počet přijatých uchazečů)
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ
FTK 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 30
(Nejvyšší počet přijatých uchazečů.)
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ
FTK 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
(Nejvyšší počet přijatých uchazečů.)
Archeologie
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Archeologie
FF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok