Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Studijní programy, na které lze stále podat přihlášku, naleznete v katalogu ZDE. V katalogu níže se zobrazují všechny studijní programy, tedy i ty, na které byl termín pro přihlášení do 28. 2. 2019.

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací o možnostech studia zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy maior
PdF kombinace 2 stud. programů kombinovaná bakalářský Bc. 3 55
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 55
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy maior
PdF kombinace 2 stud. programů kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 80
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů kombinovaná bakalářský Bc. 3 30
Správní právo
PF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 7
(max. 7 pro obě formy studia)
Správní právo
PF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 7
(max. 7 pro obě formy studia)
Srovnávací slovanská filologie - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4
Srovnávací slovanská filologie - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok