Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
Aplikovaná chemie
PřF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 40
(2019/2020 počet uchazečů 125, počet přijatých 125, počet zapsaných 49)
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 10
Aplikovaná fyzika
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 10
Aplikovaná fyzioterapie
FZV 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Aplikovaná matematika
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Aplikovaná matematika
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Aplikovaná matematika
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok