Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Anglický jazyk - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
PdF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
PdF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 40
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů kombinovaná bakalářský Bc. 3 25
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 40
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 50
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 40
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok