Studijní programy a obory pro akademický rok 2019/2020

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se získáním institucionální akreditace zařadila mezi nejprestižnější vysoké školy v ČR. Přistoupila tak na závazek připravit a nabízet pro studenty nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce. Vzhledem ke skutečnosti, že UP získala institucionální akreditaci v červenci 2018, jsou některé nové studijní programy ještě v procesu schvalování. Proto nabídka programů v elektronické přihlášce ke studiu není dosud kompletní, postupně v průběhu prosince a ledna budou přibývat další moderně koncipované programy.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit! Více informací o možnostech studia zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Anglická filologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 50
Anglická filologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 140
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
PdF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 25
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání completus
PdF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 20
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů kombinovaná bakalářský Bc. 3 25
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior
PdF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 40
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 40
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 50
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 40
Anorganická chemie
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok