Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
Andragogika maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 30
Andragogika maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
Andragogika se specializací personální rozvoj
FF 1 stud. program kombinovaná bakalářský Bc. 3 45
Anglická a americká literatura - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4
Anglická a americká literatura - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Anglická filologie
FF 1 stud. program prezenční bakalářský Bc. 3 80
Anglická filologie
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 50
Anglická filologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční bakalářský Bc. 3 140
Anglická filologie maior
FF kombinace 2 stud. programů prezenční navazující magisterský Mgr. 2 50
Anglický jazyk - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok