Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/2021

Vážení zájemci o studium,
v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, momentálně přijímáme jen na ty, které jsou uveřejněny zde. Programy pro nadcházející akademický rok 2021/2022 již na tomto místě brzy zveřejníme, zatím se můžete podívat na aktuální nabídku studia jednotlivých fakult UP na této stránce. Další informace o studiu najdete zde.

 
Název studijního programu
Fakulta Studium Forma Typ Titul R PPP
1 stud. program 3
Algebra a geometrie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4 (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
Analytická chemie
PřF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 20
(počet uchazečů 2019/2020: 23)
Anatomie, histologie a embryologie
LF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4 1
Andragogika
FF 1 stud. program prezenční navazující magisterský Mgr. 2 30
Andragogika
FF 1 stud. program kombinovaná navazující magisterský Mgr. 2 40
Andragogika - IA
FF 1 stud. program kombinovaná doktorský Ph.D. 4
Andragogika - IA
FF 1 stud. program prezenční doktorský Ph.D. 4

R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok